Středočeský kraj


Židovský hřbitov, Třebotov, okres Praha Západ


GPS: 49°58'21.937"N, 14°18'4.623"E

Nejjednodušší příjezd ke hřbitovu je kolem rybníčka a ulicí Nad Rybníčkem se dát kolem nemocnice až na konec, kde se kříží s ulicí Na Šumavě. Od tohoto místa je hřbitov vzdálen asi 200m.
Trosky márnice jej rozdělují na starší a novější část. Novější část je blíže k ulici Nad Rybníčkem. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1795, poslední pohřeb proběhl v sedmdesátých letech. Mnoho náhrobků bylo zcizeno, zůstaly po nich jen sokly. Náhrobky z černé žuly prodala zbraslavská Židovská obec pod vidinou vlastního obohacení na další zpracování kamenosochařské mafii, viz. http://krnovsko.eu/?p=1333. Cožpak rabíni neví, že pomník je u Židů navždy majetkem zemřelého? (autorka, ani žádní její příbuzní a známí nejsou Židé - pozn. admina)

Použité prameny:
http://krnovsko.eu/?p=1333
http://www.mistopis.eu/mistopiscr/podbrdsko/cernosicko/kuliva_hora.htm


Židovský hřbitov, Třebotov Židovský hřbitov, Třebotov Židovský hřbitov, Třebotov Židovský hřbitov, Třebotov Židovský hřbitov, Třebotov Židovský hřbitov, Třebotov Židovský hřbitov, Třebotov Židovský hřbitov, Třebotov Židovský hřbitov, Třebotov Židovský hřbitov, Třebotov. Částečně obnovená ohradní zeď. Židovský hřbitov, Třebotov. Zde odpočívá v pánu Alois Weisskopf ze Zbraslavi. Zemřel ve dvacátém osmém roce věku svého, dne 9.9.1887. Pokoj popeli jeho! Židovský hřbitov, Třebotov. Zde odpočívá v pánu slečna Františka Weisskopfová ze Zbraslavi. Zemřela ve dvacátém první roce věku svého, dne 22.9.1889. Pokoj popeli jejímu! Židovský hřbitov, Třebotov. Zde odpočívají synové rodičů Jacoba a Fanie Reinerových z Řeporyjí. Heinrich a Oskar zemřeli dva měsíce staří. Rok úmrtí ulomen vandaly. Židovský hřbitov, Třebotov. Zde odpočívá v pokoji pan Eliáš Ekstein z Radotína. Zemřel 4.4.1902 v stáří 79 let. Dřímej sladce!