Virtuální sídlo - co byste o něm měli vědět

Virtuální sídlo je ideální řešení, pokud se nechcete omezovat klasickými kancelářskými prostory. Zřízením virtuálního sídla získáte všechny výhody jako u typické hlavní kanceláře, aniž byste v ní byli přítomni. Virtuální sídlo nebo také virtuální kancelář umožňuje zaregistrování sídla společnosti (firmy). Když ke zřízení sídla využijete služeb profesionálů, mohou pro vás zajistit služby ve smyslu osobního styku s každou důležitou návštěvou, přesměrují všechny příchozí telefony, zaevidují veškerou poštu a pravidelně o ní informují klienta.

Kdo může virtuální sídlo využívat?

Obecně lze říci, že si jej může zřídit a využívat každý, kdo ho potřebuje. Nejčastěji služeb virtuálního sídla využívají:

 • podnikatelské subjekty, které s podnikáním teprve začínají
 • fungující společnosti, které chtějí expandovat do nových regionů, ale netouží po dalších klasických kancelářských prostorách
 • subjekty, které podnikají, ale samostatnou kancelář nepotřebují, protože jí nevyužijí
 • podnikatelé, kteří podnikají z domova, ale nechtějí mít sídlo firmy registrované na adresu trvalého bydliště
 • subjekty (společnosti), jejichž manažeři neustále cestují, takže administrativní servis potřebují jen občas
 • podnikatelé, kteří nechtějí klasickou kancelář, ale potřebují mít zajištěné administrativní služby na špičkové úrovni.
Virtuální sídlo

Virtuální sídlo - co všechno jeho zřízením získáte?

Virtuální sídlo vám v první řadě zajistí zázemí na reprezentativní úrovni, neboť jsou pro tyto účely využívány adresy nemovitostí v lukrativních a velmi žádaných čtvrtích. Jakmile vám majitel nemovitosti vystaví souhlas se zřízením virtuálního sídla vaší společnosti, získáte obchodní adresu, která pozvedne nejen image, ale i prestiž vaší firmy. Zároveň s tím budete mít zajištěnu veškerou administrativní podporu na profesionální úrovni. Něco málo o tom, kolik může být na jedné adrese virtuálních sídel, najdete zde.

Základem virtuálního sídla je přesměrování veškerých hovorů a přeposílání došlé pošty. To vám umožní být vlastně všude a přitom odpadá nutnost mít zajištěnu samostatnou kancelář.

 • Všechny příchozí hovory do vašeho virtuálního sídla budou přesměrovány na telefonní číslo, které si sami stanovíte pro tyto účely.
 • Příchozí pošta bude pravidelně zaevidována. Poskytovatel sídla dokonce může zaslat avízo o doručené poště, případně jí ihned přeposlat na vámi poskytnutou adresu.

V případě potřeby, si můžete na adrese svého virtuálního sídla pronajmout i kancelář či zasedací místnost, pokud budete potřebovat prostor pro schůzku s klientem nebo třeba při kontrole z úřadu. Získáte nejen technické zázemí, ale veškerou podporu na profesionální úrovni, včetně servisu v podobě občerstvení. Přečtěte si článek o skutečném a zapsaném sídle zde.

Největší výhody virtuálního sídla

 • zvýšení prestiže
 • usnadnění expanze do dalších regionů (možnost využití jako pobočky)
 • snížení nákladů na provoz sídla společnosti oproti klasické kanceláři
 • odpadají vám starosti s úřady
 • zvýší se vaše konkurenční výhoda
 • budete mít k dispozici veškeré administrativní služby na té nejlepší úrovni

Virtuální sídlo - co musí ze zákona splňovat?

Každý podnikatel, který se rozhodne využívat virtuální kancelář jako sídlo své společnosti, musí počítat s tím, že jsou v právních předpisech České republiky jasně stanovené podmínky, kterými se řídí všechna sídla obchodních společnosti. Jaké jsou ty nejdůležitější?

 • Podle §31 odst. 16 Živnostenského zákona musí být v sídle společnosti zajištěno přebírání veškerých doručených písemností
 • V sídle společnosti je důležité zajistit kontakt s veřejností i státními orgány (např. §31 odst. 2 a 3 Živnostenského zákona)
 • Podnikatel musí prokázat, že má vlastnické či jiné užívací právo vůči prostorám, kde je umístěno sídlo společnosti (§31 odst. 2 Živnostenského zákona)
 • Sídlo společnosti musí být viditelně označeno, včetně čísla provozovna a IČ.