SMÍRČÍ KŘÍŽE
SMÍRČÍ KAMENY, KŘÍŽOVÉ KAMENY

SYMBOLIZUJE SMÍRČÍ

Khachkar je typ arménské památky, kamenné stély s vyřezávaným obrazem kříže, obvykle instalované na silnicích, klášterech, uvnitř a na fasádách chrámů.

V prehistorických dobách byly v horách stavěny kamenné stély, poblíž pramenů řek, poblíž hranic sídel a silnic – „Vishapy“, které jsou považovány za předchůdce khachkarů – lidé v nich viděli začarované hrdiny svých mýtů a legend . Tyto budovy byly jakýmsi znakem země obývané lidmi. Byly pokryty řezbami zobrazujícími ptáky, ovčí hlavy s kůží, klínovým písmem.

V éře Urartu začali králové instalovat svislé kamenné desky, které světu říkají o jejich dobytí a zákonech. Podobné stély byly také postaveny během helénistického období během prvních dynastií arménských králů Artashesidů. V té době již byla vytvořena technologie stavby khachkarů: v masivním kamenném bloku – podstavci byla vykopána díra, ve které byl svisle umístěn kámen s nápisem a na něm již umístěným vzorem.

Z NAŠEHO BLOGU

Babské rady na odstraňování chloupků: Přírodní a domácí metody

Při erotických masážích a obzvláš u tantra masáži se aktivuje energetický systém těla

Perfektní rozlučka se svobodou? Postarají se o ní dámy z eskort Praha 4!

Urartianské a helénistické památky se staly prototypem prvních křesťanských khachkarů, kteří se objevili bezprostředně po přijetí křesťanství a byli povoláni svědčit o křesťanské víře.

V různých částech Arménie (poprvé – na svazích Aragatsu) byly nalezeny vysoké stély s reliéfy, někdy s vysokými reliéfy, pravděpodobně spojené s pohřebními obřady.